Victoriastiftelsen stipendieutdelning för år 2019

31.01.2019 kl. 11:23
Victoriastiftelsen har för år 2019 utdelat ett belopp om totalt 613.110 euro för bildningens befrämjande bland främst kvinnlig svenskspråkig ungdom i vårt land.

För heltidsforskning har en summa om 349.010 euro fördelats mellan följande  stipendiater:

Aalto Anna
Antfolk Daniel
Antila Christian
Audas Emma
Elgabsi Natan
Enkvist Nina
Enlund-Cerullo Maria
Holm Emilia
Holm Johanna
Lerche Martina
Lindgren Jenny
Nordenswan Elisabeth
Nyström Joel
Puranen Anna-Brita
Rendon Sabine
Rosendahl Sarah
Sandbäck-Forsell Johanna
Storsjö Isabell
Ståhl Matilda
Vuorio Pia
Österman Pia


Utöver dessa stipendier för heltidsforskning har stiftelsen ur sina egna medel samt ur de stipendiefonder, som förvaltas av stiftelsen, Svea och Sven Lindqvists fond, Nils Holmströms minnesfond, Max Sittkoffs fond och Victoriafonden, utdelat 139 studiestipendier. Ur stipendiefonderna kan stipendier utdelas även åt män.

Under året har stiftelsen stött den svenskspråkiga klasslärar-utbildningen vid Helsingfors Universitet genom att betala 100.000 euro för Victoria Laurells forskningsprofessur.

Göran Wörlund
verkställande direktör

Victoriastiftelsens studiestipendier till kvinnliga studerande för år 2019

Victoriastiftelsens studiestipendier till manliga studerande för år 2019

Webbredaktionen